Jakość energii elektrycznej

2018-03-07

Pomiar jakości energii elektrycznej jest wykonywany za pomocą miernika PQ BOX100 firmy a-eberle klasy pomiarowej A. Urządzenie posiada klasę odporności IP 65, pomiar prądu jest realizowany za pomocą elastycznych cęgów prądowych co pozwala na wykonanie pomiarów praktycznie bez wyłączania zasilania. Urządzenie rejestruje ponad 1600 parametrów w pamięci wewnętrznej o pojemności 1GB oraz posiada możliwość podglądu online oscylogramów  za pomocą oprogramowania […]

Pomiar jakości energii elektrycznej jest wykonywany za pomocą miernika PQ BOX100 firmy a-eberle klasy pomiarowej A. Urządzenie posiada klasę odporności IP 65, pomiar prądu jest realizowany za pomocą elastycznych cęgów prądowych co pozwala na wykonanie pomiarów praktycznie bez wyłączania zasilania. Urządzenie rejestruje ponad 1600 parametrów w pamięci wewnętrznej o pojemności 1GB oraz posiada możliwość podglądu online oscylogramów  za pomocą oprogramowania zainstalowanego w komputerze. Oprogramowanie umożliwia wykonanie raportów zgodności z obowiązującymi normami w zakresie jakości zasilania.

miernik PQ BOX100
miernik PQ BOX100

Głównym powodem wykonywania pomiarów jakości zasilania są:

  • problemy z zasilaniem związane z nagrzewaniem się elementów
  • problemy z kompensacją mocy biernej
  • dobór układów kompensacji mocy biernej
  • analiza obciążenia obiektu w związku z planowanymi przebudowami, lub rozbudowami obiektów
  • analiza stanów nieustalonych zasilania
zdjęcie z pomiaru jakości
pomiar jakości

Pomiary jakości zasilania są wykonywane w cyklu produkcyjnym danego odbioru. Dla niektórych odbiorów zwłaszcza produkcyjnych wystarcza wykonanie pomiarów w ciągu 1 doby, dla innych cykl produkcyjny jest zmienny i wymaga pomiarów tygodniowych oraz ich powtórzenia w różnych porach roku.

Istnieją przypadki, w których jest konieczne wykonanie pomiarów kilkoma analizatorami jednocześnie. Podejmuję również takie wyzwania. Zdjęcie obok przedstawia wykonywany pomiar na zasilaniu z stacji transformatorowej, oraz dwóch odpływach zasilających ciągi produkcyjne. Dane zostały zsynhronizowane podczas obróbki danych.
Do pomiarów wykorzystano analizator PQbox 100, oraz dwa analizatory PQbox 200. Pomiar pozwolił na analizę obciążeń w tym samym czasie na różnych odpływach, analizę mocy biernej generowanej przez odbiory oraz poprawność ich kompensacji w rozdzielni głównej.

Koszt usługi pomiaru analizatorem sieci PQbox 100 wynosi 350 PLN za 24H.